Gimnazjum nr 14 w Katowicach

im. J. Słowackiego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Życzenia Wielkanocne

Email Drukuj PDF

"Nikt jeszcze nic nie wie,
taka noc cicha
wiatr tylko po liściach
radośnie wzdycha"

Niech Święta Wielkanocne
upłyną w pokoju
i wytchnieniu od pracy i trosk,
w gronie bliskich osób.
Wielu wspaniałych chwil pełnych wiosny, uśmiechów  i miłości
w imieniu społeczności
Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego w Katowicach

życzy
Dyrektor szkoły
Dorota Serafin

 

Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Humanistyczny - V edycja

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO

„KULTURA LUDOWA MOJEJ OKOLICY, REGIONU I KRAJU" -  
GRAFIKA KOMPUTEROWA

ZORGANIZOWANY Z OKAZJI USTANOWIENIA PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ROKU 2014 ROKIEM OSKARA KOLBERGA

 1. Nazwa konkursu:
 2. „Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Humanistyczny
  „Kultura ludowa mojej okolicy, regionu i kraju" – grafika komputerowa zorganizowany z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku  2014 Rokiem Oskara Kolberga ”, zwany dalej Konkursem

 3. Zasięg konkursu: wojewódzki – szkoły z terenu Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 4. Termin przeprowadzenia:
  • Termin ogłoszenia konkursu – 16 kwietnia 2014 r.
  • Termin dostarczenia prac  - 12 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Finał konkursu - rozdanie nagród – 27 maja 2014 r. godz.10.00.
 5. Organizator:
  Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego
  ul. Oswobodzenia 47 40-404 Katowice
  tel./fax 32 255-71-63 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  www.gimnazjum14.katowice.pl
 6. oraz

  mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice

 7. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
  • mgr Beata Rutkowska – doradca metodyczny przedmiotów informatycznych szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Katowice
  • mgr Danuta Kleinert – nauczyciel plastyki
  • mgr Krystyna Laskowska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
  • mgr Ewa Młynarska– nauczyciel j. polskiego Gimnazjum nr 14 w Katowicach
  • mgr Ewa Szyndler – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 14 w Katowicach, zwani dalej Organizatorami
  • mgr Grażyna Piotrowska - doradca metodyczny techniki i informatyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Chorzowa
  • mgr Andrzej Musiał kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej
  • mgr Aldona Ferdyn, mgr Maria Wilk – konsultanci informatyczni RODN WOM Katowice
  • mgr Alicja Biegańska – plastyk, informatyk dyrektor ZS nr 1 w Dąbrowie Górniczej
 8. Współorganizatorzy:
  • MDK Szopienice Giszowiec Filia nr 2
 9. Patronat:
  Konkurs został objęty patronatem:
  • Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Górnośląski
  • Prezydenta Miasta Katowice
  • Portalu kulturaludowa.pl (złożono wniosek o patronat)
 10. Cele konkursu:
  • Rozbudzenie zainteresowania szeroko rozumianą kulturą ludową Polski, własnego regionu czy miejscowości
  • Popularyzacja kultury i twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży.
  • Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich, plastycznych, muzycznych, regionalnych - folklorystycznych, etnograficznych i informatycznych dzieci i młodzieży
  • Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, jako środka przekazu określonych treści i obrazów.
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia opisów:  zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury, itp. poprawnych  stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie
  • Nabycie umiejętności zgodnego z prawem korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji
  • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 11. Uczestnicy
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
   z rejonu Kuratorium Oświaty w Katowicach zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
  • Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 12. Forma konkursu:
  Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu pracy w formie:
  • grafiki komputerowej oraz
  • opisu tekstowego zaprezentowanych w pracy graficznej zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury ludowej, itp.
 13. ZASADY TWORZENIA GRAFIK KOMPUTEROWYCH:
  • uczeń wykonuje prace indywidualnie
  • technika plastyczna: dowolna grafika komputerowa  - prace graficzne mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym
  • wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix,
  • zapis cyfrowy w formacie: jpg.
  • wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna)
  • nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem: MiastoTypNrszkoły_Nazwisko_Imieucznia_lat_op_Nazwisko_Imieopiekuna.jpg (nie używać "polskich" liter np.: KatowiceSP3_Nowak_Adam_11_op_Kowalska_Ewa.jpg)
  • prac nie wolno podpisywać na rysunku
  • prace graficzne powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych
  • praca graficzna może prezentować zwyczaje, obrzędy, stroje, przedmioty, tradycje bądź inne elementy kultury ludowej całego kraju (Polski) lub wybranego regionu lub miejscowości czy obszaru itp. Praca może być też interpretacją zarówno całego utworu kultury ludowej (np. wiersz, piosenka, podanie, baśń, przyśpiewka, przysłowie)  itp., jak i wybranego fragmentu danego utworu.
  • koniecznie do pracy należy dołączyć zapisany w pliku tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) tekst opisu zaprezentowanych w pracy graficznej zwyczajów, obrzędów, strojów, elementów kultury ludowej, itp.   Tekst ten musi być spełniać następujące warunki (nie mniej niż 1/2 strony formatu A4 czcionką nie większą niż 12 pkt interlinia max. 1,5). Tekst musi być  poprawny  stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie.
  • Jeśli praca jest interpretacją całości lub fragmentu utworu ludowego należy dołączyć zapisany fragment oraz podać źródło jego pochodzenia (tytuł utworu, autora (jeśli jest znany), region itp oraz opisać powód wybrania tegoż utworu (nie mniej niż 1/2 strony formatu A4 czcionką nie większą niż 12 pkt interlinia max. 1,5)
  • dopuszcza się umieszczenie tekstu opisu w pracy graficznej
  • dopuszcza się prace będące wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., jednak do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć itp. oraz zapisaną w formacie tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) bibliografię
  • szkoła może zgłosić do 5 prac,
  • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 14. Sposób dostarczania prac:
  • Prace mogą być przesłane e-mailem na adres:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Prace mogą być przesłane na płycie CD lub DVD pocztą na adres organizatora
   Gimnazjum 14 im. J. Słowackiego w Katowicach
   ul. Oswobodzenia 47
   40-404 Katowice
   z dopiskiem WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO - HUMANISTYCZNY
  • Duże rozmiarowo prace mogą być przesłane poprzez konto ftp organizatora (po indywidualnym ustaleniu z Organizatorem)
  • Kryteria oceny:
  • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
   • Szkoły podstawowe
   • Gimnazja
   • Szkoły ponadgimnazjalne
   • prace zostaną ocenione przez profesjonalne, powołane przez organizatora konkursu, Jury (Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu) wg następujących kryteriów:
    • poprawność formalna pracy
    • zgodność pracy z tematem,
    • trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu
    • walory artystyczne pracy
    • poprawność informatyczna pracy
    • dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych(możliwości programu)
    • część tekstowa pracy będzie oceniana za zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory literackie, poprawność  stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną
    • Prace bez opisu tekstowego zostaną zdyskwalifikowane
    • Decyzje Jury są ostateczne.
 15. Nagrody i wyróżnienia.
 16. Laureaci -  autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną uhonorowani ciekawymi nagrodami. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele – opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. (jeśli wyrażą mailowo pisemną chęć otrzymania takowych dyplomów i podziękowań)

 17. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.
 18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27.05.2014 r. podczas imprezy zorganizowanej w MDK Szopienice- Giszowec Filia nr 2 Giszowiec w Katowicach.

  oraz opublikowane w dniu 27.05.2014r. na stronie internetowej Gimnazjum nr 14 w Katowicach (www.gimnazjum14.katowice.pl). Wszystkie prace graficzne biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Podczas imprezy laureaci i ich opiekunowie zobaczą także przedstawienie teatralno-taneczne dotyczące kultury ludowej a nawiązujące do postaci Oskara Kolberga..
  Dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów zostaną przesłane do szkół droga mailową.

 19. Uwagi.
  • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
  • prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.
  • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
  • nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 

Patronat:

Patronat medialny:

Sponsorzy konkursu:

 

Organizatorzy konkursu:

Regulamin konkursu do pobrania

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Email Drukuj PDF

KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW

09 KWIETNIA 2014 r. ( środa)

GODZINA  16.30 – 17.30

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty w naszej szkole.

Email Drukuj PDF

Gimnazjum nr 14 w Katowicach

Serdecznie zaprasza rodziców, uczniów Szkół Podstawowych w Katowicach

na

Dzień Otwarty

pod hasłem

„Bezpieczeństwo i zdrowie”

04.04.2014r. na godz. 8.30

 

W programie m.in.

 

„WIELOBÓJ RATOWNICZY” - zawody dla uczniów

Możliwość wypróbowania swoich sił na profesjonalnej ściance wspinaczkowej

Pokaz antyterrorystów z grupy szkoleniowo-bojowej Grzmot

„ Sytuacja porwania i odbicia zakładników”

Ponadto

Imprezy towarzyszące z udziałem Policji, Straży Pożarnej , Zakonu Kawalerów Maltańskich, WOPR Katowice

Dyrektor szkoły

Dorota Serafin

 


Strona 1 z 29